Actio - Sgiliau lleisiol

Mae'r modd y defnyddiwch eich llais yn allweddol i berfformiad da. Mae gan eich llais y p?er i gyfathrebu llawer iawn i'r gynulleidfa o safbwynt cymeriadu. Gall eich llais gyfathrebu oed, anian, personoliaeth, cenedl a statws eich cymeriad. Mae'n hanfodol ichi fod yn eglur glywadwy yn ystod eich perfformiad - os bydd y gynulleidfa'n methu'ch clywed chi, bydd y perfformiad wedi'i ddifetha iddynt a bydd hynny'n colli marciau pwysig ichi yn eich arholiad. Dyma'r ffactorau y mae angen ichi eu hystyried wrth ddefnyddio'ch llais: cyflymder, cywair, ynganiad, acen, tôn a chryfder. Sicrhewch eich bod yn amrywio'r rhain i gyd i gyfleu gwahanol emosiynau ac ystyron i'ch cynulleidfa.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Siarad yn eglur (geirio)

· Ceisiwch beidio â mwmian.

· Recordiwch eich hun yn dweud eich llinellau. Gwrandewch yn ôl arno. Fe wnaiff hyn ddangos yn glir pa eiriau dydych chi ddim yn eu llefaru'n eglur.

· Siaradwch yn ddigon uchel i'r gynulleidfa eich clywed.

· Gofynnwch i ddisgybl arall sefyll yng nghefn y gofod perfformio i sicrhau bod modd eich clywed.

· Wynebwch y gynulleidfa wrth lefaru llinell bob amser.

· Cyfeiriwch eich llais i lawr y llwyfan - tua'r blaen - bob amser. Dylai hyn sicrhau bod eich llais yn cario i'r gynulleidfa.

2

· Cyfathrebu is-destun drwy oslef

· Defnyddiwch eich sgiliau lleisiol i gyfleu eironi golygfa.

· Arbrofwch gyda gwahanol ffyrdd o gyfleu ystyr yr un llinell. Defnyddiwch wahanol oslefau i weld a ellir newid ystyr llinellau. Gwnewch yn si?r eich bod yn deall beth mae eich cymeriad yn ei ddweud go iawn.

3

· Defnyddio seibiau a chyflymder i helpu i gyfleu emosiynau eich cymeriad drwy eich llais

· Ystyriwch sut i gyfleu ystyr llawn y llinell. Amrywiwch eich cyflymder i gyfleu'r ystyr orau.

· Wrth amrywio cyflymder dweud eich llinell, mae modd creu tensiwn a chynyddu emosiwn golygfa.

· Defnyddiwch seibiau er mwyn effaith. Mae ar y gynulleidfa angen amser i ystyried yr hyn sydd wedi'i ddweud. Hefyd mae ar eich cyd-actor angen amser i ystyried ei ymateb.

· Ymarferwch eich darn gyda chymaint o seibiau ag y gallwch i weld faint o densiwn y gallwch ei greu. Cofiwch, mae'r sgript wedi'i hysgrifennu linell ar ôl llinell - does dim rhaid ei llefaru fel yna - gallwch ychwanegu saib.

4

· Dewis arddull a glynu ati

· Defnyddiwch acenion yn eich perfformiad os ydych chi'n gallu cynnal yr acen drwy'r perfformiad i gyd.

· Ymarferwch eich acen i wneud yn si?r y gallwch ei chynnal drwy gydol eich perfformiad. Gallai colli'r acen effeithio ar eich marc.

5

· Defnyddio cywair a thôn er mwyn effaith

· Amrywiwch gywair a thôn eich llais i osgoi swnio'n undonog.

· Gwnewch yn si?r eich bod yn deall ystyr y llinellau mae eich cymeriad yn eu dweud. Os ydych, yna bydd yr oslef a ddefnyddiwch yn sicrhau na fydd eich llais yn undonog.

· Defnyddiwch y tôn cywir fel bod y gynulleidfa'n sylweddoli'r math o gymeriad ydych chi, a'ch bwriadau.

· Meddyliwch am beth rydych chi'n ei ddweud a sut mae angen ichi ei ddweud. Recordiwch eich hun yn dweud y llinellau mewn gwahanol ffyrdd i weld pa un sydd fwyaf effeithiol ar gyfer eich perfformiad.