Sgiliau Syrcas - Gwerthuso Perffmormiad

Dyma enghraifft o werthusiad y mae athro wedi'i ysgrifennu. Nodwch y defnydd o eirfa, a sut mae'r darn yn cael ei strwythuro i greu gwerthusiad teg ac adeiladol. Ceisiwch ddefnyddio patrwm tebyg wrth hunanwerthuso eich perfformiad.

Mae Brydan wedi rhoi perfformiad sy'n llifo ac sy'n cyfuno sawl disgyblaeth ar yr un pryd. Mae'n hwyl i'w wylio wrth iddo newid y propiau a'r triciau'n gyson. Mae'n canolbwyntio'n llwyr. Mae'n amlwg lle mae'n dechrau a chloi pob adran ac mae'n gwybod yn union beth mae'n ei wneud, gan ddangos ei fod wedi ymarfer yn dda ymlaen llaw.

Mae'n dechrau drwy fynd ar y beic un olwyn ac yna'n segura, i ddangos ei reolaeth ar yr offer. Mae'n dangos ymddaliad da yma, a'i gefn yn syth a'i ben wedi'i godi fel ei fod yn edrych yn syth yn ei flaen. Drwy hyn mae'n cadw cydbwysedd ac mae'n dechneg berfformio dda hefyd gan ei fod yn llwyddo i ymgysylltu â'r gynulleidfa.

Yna mae'n jyglo pastynau wrth fynd ar y beic un olwyn! Mae'n dangos sgiliau llawdrin a rheolaeth wych, ac mae'n gallu cadw'r beic un olwyn i fynd a dal pob pastwn ar yr un pryd. Mae'n defnyddio'r un patrwm drwy'r amser, gan gadw rhythm cyson sy'n swyno rhywun.

Yna, mae'n troi at y Poi, gan droi i'r ochr er mwyn inni allu gweld ei blanau'n well. Mae'n dangos sawl patrwm gwahanol ac yn dangos pa mor lliwgar yw'r prop hwn. Er iddo wneud camgymeriad, mae'n dod drosto'n sydyn ac nid yw hyn yn tarfu ar lif y perfformiad. Mae hyn yn sgìl perfformio hynod bwysig. Mae'n rhaid dal ati beth bynnag sy'n digwydd.

Nesaf, mae'n troi'n ôl at ddisgyblaeth cydbwyso, wrth iddo gamu ar y Rola Bola a'i gadw'n gytbwys. I wneud hyn, mae angen cyhyrau craidd cryf iawn gan fod hanner uchaf ei gorff yn aros yn llonydd ac mae'n defnyddio ei graidd i ddal i symud y Rola Bola'n ôl i'r canol. Mae'n codi ei ben ac yn gwenu wrth reoli'r Rola Bola. Braf gweld hyn gan ei fod yn dangos ei bersonoliaeth fel perfformiwr.

Ei dric olaf yw jyglo cyllyll wrth gydbwyso o hyd ar y Rola Bola. Mae'n dangos sawl tric gwahanol, gan ddangos ei arbenigedd yn eglur. Mae'r triciau'n effeithiol iawn gan fod perygl y cyllyll yn ychwanegu cyffro at y perfformiad. Mae hyn yn dangos sut mae props gwahanol yn gallu cael eu defnyddio mewn Sgiliau Syrcas i greu sioe dda. Mae'n dal y cyllyll i gyd yn lân ar y diwedd, ac yn dod ymlaen i ymgrymu, gan ddangos yn eglur fod y perfformiad wedi dod i ben.

Rwy'n hoffi'r perfformiad, oherwydd ei fod yn dangos amrywiaeth anhygoel ac yn cadw diddordeb drwyddi draw. Arhosodd Brydan yn y rôl drwy gydol y perfformiad ac mae'n amlwg wedi ymarfer llawer gan fod ganddo sgiliau da iawn. Er mwyn gwella'i berfformiad, gallai roi cynnig efallai ar ragor o amrywiadau gan mai'r un patrymau a ddefnyddiodd yn bennaf yn y ddwy adran jyglo. Ond roedd y ffordd y defnyddiodd ddau brop ar yr un pryd yn creu argraff ar y gynulleidfa.

Hefyd, gallai ystyried defnyddio cymeriad neu thema fel bod mwy o ddyfnder i'r perfformiad. Ond mae'r arddull a ddefnyddiodd yn gweithio'n dda iddo; drwy gadw ei berfformiad yn niwtral, roedd y sylw mwyaf yn cael ei roi i'r triciau ac roedd ei sgiliau deheuig yn amlwg iawn.

Roedd iaith y corff yn broffesiynol drwyddi draw ac roedd yn llawn egni. Dangosodd yr hyn sy'n bosib ei wneud gyda gwahanol bropiau a pha mor bell gallwch chi ddatblygu pob un o'r Sgiliau Syrcas.