Sgiliau Troelli (DJ) - Sgiliau DJ, Cymysgu

Mae gweithio fel DJ neu droellwr, boed er mwyn mwynhad personol neu'n broffesiynol, yn dibynnu ar eich gallu i gymysgu traciau â'i gilydd. Mae pob troellwr yn ystyried ei fod yn chwarae cerddoriaeth, a'u gallu i 'gymysgu' sy'n mynegi eu creadigrwydd, yn gymaint o fynegiant ag y byddai cyfansoddwr cân yn ei roi i gân o'i eiddo. Sgìl yw cymysgu ac mae'n rhaid, a gellir, ei dysgu. Perfformiwr cerddoriaeth ddawns yw troellwr; mae'r gynulleidfa yno i ddawnsio. I lwyddo, rhaid i'w sgiliau fod yn ddigon da i gadw'r gynulleidfa'n hapus ac ar eu traed.

Gweithred

Er mwyn bod yn llwyddiannus

Cyngor i'ch helpu

1

· Deall BPM

· Cofiwch mai ystyr BPM yw curiadau y funud (beats per minute)

· Meddyliwch am sut rydych chi'n mynd i adeiladu eich 'set' neu eich perfformiad. Cofiwch eich pwrpas fel troellwr (DJ), beth rydych chi eisiau ei gyflawni? Sut bydd deall BPM yn eich helpu i'w gyflawni?

· Rhaid ichi ddeall yr amrediad eang o BPM a ddefnyddir yn yr arddulliau cerddorol House, Dawns, Trans, Hard core.

· Rhaid deall swyddogaeth y rheolydd traw.

2

· Cyfrifo BPM

· Archwilio'r dechnoleg sydd ar gael.

· Mae modd gweithio allan, yn weddol gywir, beth yw BPM unrhyw drac, gyda stopwats a'ch gallu i gyfrif!

· Meddyliwch sut gallwch gyfrifo'r BPM eich hun.