Cyn i chi ddechrau…download

Lawrlwythwch y cynllun gweithredu.

Croeso i safle SKILLS UP. Mae'r safle hwn wedi ei gynllunio'n benodol i'ch cynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau ar gyfer UNED 1 & UNED 3 Celfyddydau Perfformio TGAU CBAC. Gallwch lawrlwytho "Cynllun Gweithredu" er mwyn eich arwain drwy'r broses. Mae perfformwyr a thechnegwyr proffesiynol wedi creu canllawiau astudio er mwyn eich helpu i adeiladu a datblygu eich sgìl dewisedig. Gallwch wylio enghreifftiau o waith ymarferol ar gyfer pob sgìl, gan gynnwys cyflwyniadau technegol. Yn dilyn y rhain, ceir enghreifftiau o Werthusiadau i'ch cynorthwyo gyda'ch rhai eich hun.

Mae yna hefyd wersi a gweithgareddau y gall eich athrawon eu defnyddio, yn ogystal â rhestr eirfa y gellir ei lawrlwytho. Mae cyflwyniadau Powerpoint ar gael i'ch tywys tuag at gyflawni isafswm y gofynion ar gyfer unrhyw sgìl technegol yr ydych yn ei ddewis. Felly, pob lwc, a mwynhewch ddarganfod sut gall y safle hwn eich cynorthwyo i wella eich sgiliau a gloywi eich perfformiad.

Acting

Actio

Sgiliau y gallwch eu datblygu

Gwerthuso a lawrlwythiadau

Circus

Sgiliau Syrcas

Sgiliau y gallwch eu datblygu

Gwerthuso a lawrlwythiadau

DJ-ing

Sgiliau Troelli (DJ)

Sgiliau y gallwch eu datblygu

Gwerthuso a lawrlwythiadau

Instrumental and Vocal

Offerynnol a Lleisiol

Sgiliau y gallwch eu datblygu

Gwerthuso a lawrlwythiadau

Technical Production

Cynhyrchu Technegol

Sgiliau y gallwch eu datblygu

Gwerthuso a lawrlwythiadau

Music technology

Technoleg Cerddoriaeth

Sgiliau y gallwch eu datblygu

Lawrlwythiadau

General Performance

Perfformiad Cyffredinol

Sgiliau y gallwch eu datblygu

Gwerthuso a lawrlwythiadau