Cynhyrchu Technegol - Gwerthuso Goleuo

Dyma farn athro am y perfformiad, sylwch yn arbennig ar y defnydd o eirfa, ac fel mae'r brawddegau yn adeiladau tuag at werthusiad teg ac adeiladol. Ceisiwch chi ddefnyddio patrwm tebyg wrth werthuso'ch perfformiad.

Cyflwyniad

Safbwynt athro

Gwelwyd portffolio gwaith yr ymgeisydd hwn yn ystod y perfformiad. Roedd y cyflwyniad yn dangos dealltwriaeth dda o anghenion dylunydd goleuo ond roedd y disgrifiad o'r rôl ychydig yn rhy esboniadol ac nid oedd yn ddigon penodol i'r dyluniad roedd rhaid ei greu.

Dangoswyd gwybodaeth eglur am y llusernau gwahanol oedd i'w defnyddio a diben y rhain i oleuo a chreu awyrgylch. Roedd ei ddealltwriaeth am liw yn dangos i'r ymgeisydd ystyried awyrgylch o fewn ei ddefnydd cyfyngedig o oleuo.

Cafodd plot goleuo cyflawn ei greu er na welwyd hwn ar y fideo. Cafodd y plot ei wneud wrth raddfa gyda'r goleuadau wedi'u plotio a'u clytio i weddu i anghenion y darn. Cafodd goleuadau Fresnel a Sbotiau eu defnyddio gyda hidlwyr gel lliw i gynorthwyo'r perfformiad.

Goruchwyliodd yr ymgeisydd y gwaith rigio a gweithiodd yn agos gyda'r perfformiwr yn enwedig er mwyn cael y sbot terfynol yn y lle cywir yn yr ardal berfformio.

Cafodd Ciwiau Goleuo eu cymryd o eiliadau ar y trac yn hytrach nag o linellau sgript ac roedd hyn o gymorth gyda llif y newidiadau goleuo. Roedd 4 effaith oleuo wahanol gan arwain at y sbot ar y diwedd.

At ei gilydd, dyma ddyluniad da oedd yn ateb anghenion y darn ond efallai y byddai ychwanegu rhai goleuadau siasio neu effeithiau Gobo wedi ennill marc uchel.